UDP Olomouc s.r.o.
Obrázek pod nadpisem

Důležité dokumenty ke stažení

Plátci DPH:

Vedení účetnictví: odkaz
Smlouva o vedení účetnictví bude doplněno
Příloha 1 - Předpokládaný rozsah služeb / kalkulace ceny bude doplněno
Příloha 2 - Místo, čas a forma předávání vstupních dokladů bude doplněno
příloha 3 - Místo, čas a forma předávání výstupů bude doplněno
Vedení daňové evidence: odkaz
Smlouva o vedení daňové evidence bude doplněno
Příloha 1 - Předpokládaný rozsah služeb / kalkulace ceny bude doplněno
Příloha 2 - Místo, čas a forma předávání vstupních dokladů bude doplněno
Příloha 3 - Místo, čas a forma předávání výstupů bude doplněno

Neplátci DPH:

Vedení účetnictví: odkaz
Smlouva o vedení účetnictví bude doplněno
Příloha 1 - Předpokládaný rozsah služeb / kalkulace ceny bude doplněno
Příloha 2 - Místo, čas a forma předávání vstupních dokladů bude doplněno
příloha 3 - Místo, čas a forma předávání výstupů bude doplněno
Vedení daňové evidence: odkaz
Smlouva o vedení daňové evidence bude doplněno
Příloha 1 - Předpokládaný rozsah služeb / kalkulace ceny bude doplněno
Příloha 2 - Místo, čas a forma předávání vstupních dokladů bude doplněno
příloha 3 - Místo, čas a forma předávání výstupů bude doplněno

Další dokumenty:

Plná moc k zastupování klienta na FÚ, ZP, OSSZ a CÚ: bude doplněno